Erowa

Společnost EROWA se od svého zaoložení neustále rozvíjí. Začínala jako malý podnik v oblasti výroby nástrojů a forem,
v průběhu času se změnila na globálně působící organizaci pro vývoj, výrobu, konzultaci a distribuci moderních výrobních technologií.

EROWA je slovo složené z prvních písmen německých termínů pro EDM, tvorbu nástrojů a automatizaci. Toto slovo popisuje kurz, který byl stanoven a je sledován od založení společnosti v roce 1970.


V roce 1983 byl patentován a uveden na trh první univerzální nástrojový systém pro výrobu nástrojů a forem. V roce 1987 byl představen první robot pro automatické nakládání / vykládání obrobků a elektrod, následně prošly dalším konzistentním vývojem.
Erowa nabízí kompletní univerzální sortiment upínání, nástrojových systémů až po automatizační zařízení a software pro řízení procesů pro celý kovoobráběčský průmysl.


V roce 1989 byl představen doposud stále platný a často citovaný čtyřstupňový výrobní koncept nebo FMC (Flexible Manufacturing Concept).